Fibromiyalji Ağrısı Omurilik Disfonksiyonuna Bağlanabilir, Araştırmacılar Diyor

“Bir Patogenez Olarak Orta Duyarlılığı Öneren Fibromiyaljide Uzatılmış Kutanöz Sessiz Dönem” başlıklı bir çalışmaya göre ve PLOS One dergisinde yayınlanan bir çalışmada, fibromiyalji (FM) hastalarında ağrıdan omurilik işlemede işlev bozukluğu sorumlu olabilir.

Diğer yan etkilerin yanı sıra, Fibromiyalji kronik yaygın ağrılar tarafından tasvir edilir, ancak FM’de kronik ağrıdan sorumlu olan kök neden hala belirsizdir. Yakın zamanda yapılan bir çalışma, fibromiyalji patogenezinde merkezi ağrı amplifikasyonunun anahtar olduğunu, “merkezi duyarlılaşma” olarak da bilinen FM patogenezinin, omurilikte ve beyinde artmış ağrı ve duyusal işleme ile karakterize bir süreç olduğunu göstermiştir.

Araştırmacılar tarafından, FM hastaları ile normal sağlıklı kontroller arasında, hem merkezi hem de periferik sinir sistemlerinde ağrı işlemesini değerlendirmek için kullanılan A-delta kütanöz aferentler ile araya giren bir omurilik refleksi olan kutanöz sessiz dönem (CSP) karşılaştırılmıştır. Analiz edilen insan sayısı 24 fibromiyalji hastası (1990 Amerikan Romatoloji sınıflama sistemine göre teşhis edildi) ve aynı yaş ve cinsiyette 24 sağlıklı kontrol idi.

Standart elektro diagnostik ekipman kullanılarak el bileği ve başparmak tabanı arasında el altında bulunan abductor pollicis brevis kasından, istatistiksel bilgi, hassas nokta sayısı, görsel analog skala, Fibromiyaljiyi etkileyen anket puanları dahil edildi.

Bu bulgular, merkezi sinir sisteminde fibromiyaljinin ağrı modülasyon mekanizmalarının disfonksiyonu ile bağlantılı olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca, araştırmacılara göre, CSP ile VAS skoru, K-FIQ skoru, yaş ve boy gibi klinik parametreler arasında bir ilişki bulunamamıştır. Nitekim araştırmacılar, CSP parametreleri ve klinik bilgiler arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için ilave incelemelerin gerekli olduğunu vurgulamaktadır.

Yazarlar raporlarında şöyle yazıyorlar: “Sonuç olarak, supraspinal kontrolün disfonksiyonu FM’de ağrıdan sorumlu olabilir ve merkezi duyarlılığın hastalığın patogenezinin altında olduğuna dair ek bir kanıt sunabilir”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *