Fysieke veranderingen in het lichaam van fibromyalgie

Hoewel het syndroom vaak slecht wordt begrepen en grote delen ervan een mysterie blijven, begint het onderzoek waarneembare fysiologische redenen ervoor te vinden.

Er is zeker nog een lange weg te gaan, maar het syndroom heeft een lange geschiedenis van misverstanden en ontslagen, dus zelfs een begin in het project om meer fysieke verbindingen te vinden, is een goede stap.

Fibromyalgie wordt vaak verkeerd begrepen, maar er is geen echte verwarring over hoe het voorkomt. Het syndroom wordt gekenmerkt door een gegeneraliseerde pijn die meestal de spieren of gewrichten aantast.

Het kan echter elk deel van het lichaam, inclusief de weefsels, aantasten. Het resulteert in rugpijn en spierpijn, een gevoel van algemene vermoeidheid en specifieke gevoeligheidsgebieden.

Ondanks dat ze meerdere punten hebben die gevoelig zijn voor palpatie, “zachte plekken” genoemd, zal de patiënt een normaal neurologisch onderzoek hebben dat geen idee geeft van wat er gebeurt. Zachte plekken zijn specifieke punten in het lichaam en wanneer de druk op deze punten wordt gelegd, veroorzaakt het pijn.

Het syndroom treft meestal vrouwen van middelbare leeftijd die anders gezond zijn. Het kan echter invloed hebben op vrouwen van verschillende leeftijden, maar ook op mannen en jongens.

Naast pijn ervaren mensen met fibromyalgie vaak andere symptomen, zoals slaapvermoeidheid, andere slaapproblemen en problemen met geheugen en concentratie. Het kan ook darmaandoeningen veroorzaken.

Ten eerste kan het syndroom verantwoordelijk zijn voor zowel slaapstoornissen als slaapvermoeidheid. Dit laatste verwijst naar het feit dat slaap vaak niet ontspannend of verfrissend is vanwege fibromyalgie. Als gevolg hiervan wordt het syndroom vaak verward met het chronisch vermoeidheidssyndroom.

Het syndroom kan ook verantwoordelijk zijn voor iets dat ‘hersennevel’ wordt genoemd. Waar het hier om gaat is het onvermogen zich te concentreren of helder te denken dat vaak het syndroom vergezelt.

Het is niet duidelijk dat dit in feite rechtstreeks verband houdt met fibromyalgie, of dat het wordt veroorzaakt door de chronische pijn en vermoeidheid die de aandoening met zich meebrengt.

Fibromyalgie kan ook verantwoordelijk zijn voor spijsverteringsstoornissen. Het is niet ongebruikelijk dat het syndroom darmirritatie veroorzaakt.

Naast pijn kan het syndroom brandende of jeukende gevoelens veroorzaken. Dit is een zeldzame bijwerking, maar het gebeurt af en toe.

Ten slotte is het niet ongebruikelijk dat mensen die lijden aan fibromyalgie tegelijkertijd aan andere psychologische aandoeningen lijden.

Dit kan een probleem zijn, omdat fibromyalgie een lange geschiedenis heeft van ontslag als eerder “alles in uw hoofd” door artsen en andere gezondheidswerkers.

Dit classificeert dit syndroom echter niet als psychosomatisch, alleen om te herkennen dat er tegelijkertijd met fibromyalgie andere dingen kunnen gebeuren. Net als slaapstoornissen is het niet duidelijk dat dit rechtstreeks verband houdt met het syndroom.

Het is helemaal niet verrassend dat patiënten die lijden aan chronische pijn en de andere vormen van frustratie ervaren die fibromyalgie kan veroorzaken, ook aan depressie zouden kunnen lijden.

Dit is niet het directe gevolg van fibromyalgie, maar eerder de oorzaak van de symptomen die het syndroom met zich meebrengt. Dat maakt het niet minder het resultaat van fibromyalgie, het betekent alleen dat het niet als een direct resultaat zal worden behandeld.

Pathofysiologie van fibromyalgiesyndroom

Pathofysiologie
Pathofysiologie of pathofysiologie is de combinatie van pathologie met fysiologie.

Pathologie is de medische discipline die de aandoeningen beschrijft die doorgaans tijdens een ziektetoestand worden waargenomen, terwijl fysiologie de biologische discipline is die de processen of mechanismen beschrijft die bij een patiënt werkzaam zijn.

De pathologie beschreven abnormale of ongewenste toestand en pathofysiologie probeert processen of fysiologische mechanismen waardoor de aandoening ontstaat en zich ontwikkelt leggen.

Uiteindelijk kan de pathofysiologie eenvoudig worden beschreven als de waarneembare veranderingen die fysiologisch optreden als gevolg van een medische aandoening.

Pathofysiologie is niet de oorzaak, maar eerder het effect dat een aandoening heeft op het lichaam.

Dit moet worden begrepen als te onderscheiden van de etiologie, die de term is die voor de oorzaken wordt gebruikt.

Pathofysiologie beschrijft niet de oorzaken van wat dan ook, wat in termen van fibromyalgie goed is, omdat de oorzaken van het syndroom onbekend zijn.

Pathofysiologie van fibromyalgie
Dus, welke veranderingen in het lichaam van de patiënt worden veroorzaakt door fibromyalgie? Dit zal van nature moeilijk zijn, omdat bijna alles aan dit syndroom te maken heeft met onzekerheid.

Er zijn echter op zijn minst enkele aspecten van de ziekte waarneembaar en kunnen daarom worden gezien als onderdeel van de pathofysiologie van het syndroom.

Het meest voor de hand liggende en waarneembare symptoom is pijn. Dit wordt opgevat als een probleem met overgevoeligheid voor prikkels in het algemeen, dat zich dan manifesteert als pijn.

Deze overgevoeligheid is mogelijk het gevolg van neurobiologische veranderingen of “hypervigilantie”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *